Villkor

1. Allmänt

Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper klätterkort på Gävle Klättergyms träningsanläggning. Träning sker i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Gävle Klättergym äger rätt att ändra villkoren.

2. Klätterkort

Klätterkort köps till pris enligt vid var tid gällande prislista.
Klätterkortet är personligt och kan ej överlåtas på annan person.
Klätterkortets giltighetsperiod framgår av avtalet, 1 dag eller 6 månader.

3. Betalningsvillkor

Klätterkort betalas i förskott med kort eller Swish via Gävle Klättergyms hemsida. Företag och organisationer kan betala mot faktura i förskott. Vid prisändring så kommer ingen förändring ske för de som redan har ett klätterkort. Men de som köper klätterkort efter ändringen påverkas.

3.1 Ångerrätt/returrätt

Du har 14 dagars full ångerrätt/returrätt, och betalar då bara eventuellt returporto. Ta i så fall kontakt med oss via våra kontaktuppgifter.

3.2 Återbetalning

Vi återbetalar dig inom senast 30 dagar i det fall du häver ett köp. Det gäller till exempel vid ångerrätt, reklamation eller hävning på grund av försening. Ta i så fall kontakt med oss via våra kontaktuppgifter. Dina eventuella fraktkostnader kommer att ersättas. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

4. Ordnings- & säkerhetsregler

Kunden förbinder sig att följa de ordningsregler och säkerhetsföreskrifter som finns anslagna på respektive anläggning, samt uppförandekoden som finns att läsa på Gävle Klättergyms hemsida.

5. Ändringar i öppettider & utbud

Gävle Klättergym äger rätt att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud. Vid några gånger per år och klätteranläggning, så som vid tävlingar och event, äger Gävle Klättergym rätt att tillfälligt ändra öppettiderna. Vid dessa tillfälliga ändringar åligger det kunden att hålla sig uppdaterad via Gävle Klättergyms hemsida eller via anslag på Gävle Klättergyms anläggningar.

6. Ansvar & ansvarsfriskrivning

Gävle Klättergym ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. All träning sker på egen risk. Gävle Klättergym förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kundens liv. Kunden har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen. Gävle Klättergym ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

7. Behandling av personuppgifter

Enligt nya EU-lagen GDPR måste vi beskriva varför vi behöver dina uppgifter och vad de används till.

  • Det är endast vi på Gävle Klättergym som behandlar dina uppgifter och vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part i annat syfte än betalning av våra tjänster (Stripe/Kortbetalning, Swish)
  • Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig och varför. Du får svar på dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gavleklattergym.se
  • Du har även rättigheten att få dina uppgifter “borttagna”. Om du vill att vi tar bort dina uppgifter skickar du ett e-postmeddelande till info@gavleklattergym.se (ditt klätterkort upphör då att gälla då vi inte längre kan verifiera att du har köpt ett klätterkort hos oss)

Kontaktformuläret

För att vi ska kunna svara på ditt meddelande du skickar till oss via kontaktformuläret så behöver vi ditt namn och din e-postadress för att kunna besvara ditt meddelande.

Betalning av Klätterkort

För att vi ska kunna veta vem som har köpt/betalat för Klätterkort behöver vi ditt namn och e-postadress för att skicka ett kvitto/orderbekräftelse samt ditt telefonnummer (vid Swish-betalning).

Kontoregistrering

Om du väljer att skapa ett konto på vår hemsida för att göra det enklare att hålla koll på ditt klätterkort och betalningar så behöver vi din e-postadress för att skicka dina inloggningsuppgifter samt för att du själv ska kunna återställa ditt lösenord om du har glömt bort det.

Fotografering & Bilder

Genom att vistas i Fyshusets Klätterhall godkänner du att bli fotograferad av Gävle Klättergyms personal för vidare publicering i sociala medier och på hemsidan, i enlighet med GDPR. Om ni önskar att bli borttagen från bild så ber vi er att mejla oss på info@fyshusetklatterhall.se

8. Force Majeure

Gävle Klättergym ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Gävle Klättergyms kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

9. Uppsägning

Gävle Klättergym förbehåller sig rätten att omgående säga upp avtalet till upphörande i det fall kunden inte följer Gävle Klättergyms uppförandekod och säkerhetsregler som finns publicerade på Gävle Klättergyms hemsida.

0
    0
    Varukorg
    Tom Varukorg